Jaké je povědomí o Národní soustavě kvalifikací u škol

Vydáno: 1 minuta čtení

Projekt UpSkilling - zjišťování povědomí a využívání Národní soustavy kvalifikací v oblasti dalšího vzdělávání

Šetření se primárně zaměřovalo na zjištění úrovně povědomí u jednotlivých cílových skupin ve všech krajích ČR. Míra povědomí byla různá v jednotlivých krajích, ale také mezi cílovými skupinami. Nejvyšší míra povědomí o Národní soustavě kvalifikací byla u pracovníků Úřadu práce ČR (98 %). Dále pak u škol (75 %) a nakonec u zaměstnavatelů (26 %). Všechny tyto skupiny hrají důležitou roli v systému dalšího vzdělávání.

Více informací

Zdroj: https://www.npi.cz/projekty/4597-systemove-prostredi-k-prohlubovani-kompetenci