Jaká byla, je a bude česká mateřská škola

Vydáno: 1 minuta čtení

Ve dnech 13. - 14. května 2019 se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy uskuteční celostátní konference u příležitosti 150. výročí založení první české mateřské školy. Konferenci pořádá katedra preprimární a primární pedagogiky PedF UK ve spolupráci s Asociací předškolní výchovy a pražskou pobočkou České pedagogické společnosti.

Dvoudenní konference se koná v rámci projektu Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu. Je určena nejen odborníkům v oblasti předškolní pedagogiky, ale i učitelské veřejnosti a dalším zájemcům o předškolní vzdělávání. Účastníkům bude nabídnut bohatý dvoudenní program, jehož součástí budou mj. plenární referáty pozvaných hostů a jednání v několika odborných sekcích.

Návštěvníci budou mít 14. 5. možnost výběru jedné sekce, které budou zaměřeny na tato témata: česká mateřská škola v zahraniční komparaci, současná česká mateřská škola optikou výzkumu, mateřská škola prizmatem historie a současné problémy české mateřské školy a perspektiva jejich řešení. V rámci vybraného tématu si budou moci vyslechnout různé odborné názory svých kolegů na danou problematiku a rovněž se aktivně zapojit do diskuse.

Registraci lze provést pouze online do 9. května 2019. Více informací a formulář pro registraci najdete na http://kppg.pedf.cuni.cz/

 

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 6. května 2019