Jak zlepšit klima ve škole?

Vydáno: 2 minuty čtení

Zlepšit vnitřní klima ve škole lze například výměnou osvětlení nebo řízeným větráním tříd. Na obojí si lze požádat až do 2. března příštího roku o dotaci.

Vnitřní klima ve škole přímo ovlivňuje náladu i zdraví žáků a pedagogů. Přispívá k němu mimo jiné dostatečná výměna vzduchu nebo kvalitní osvětlení. Pokud se vzduch ve třídách pravidelně nemění, dochází ke zvýšené koncentraci oxidu uhličitého, přehřívání místností či tvorbě plísní. To má bezprostřední dopad na momentální fyzickou i psychickou pohodu, vede k únavě, roztěkanosti, bolestem hlavy, pocitům dušnosti, v dlouhodobém působení pak k závažným zdravotním problémům. Výměnu vzduchu zajistí časté větrání, které však ve školách často naráží aspekt bezpečnosti žáků. Řada oken je tak uzamčená. Ke zlepšení neutěšené situace lze využít řešení v podobě řízeného větrání, ať už s centrální, či decentrální rekuperací. Výměnu je navíc možné zafinancovat s pomocí dotace od Ministerstva životního prostředí, která se vztahuje i na nákup nového LED osvětlení. Žádat o ni lze do 2. března 2021.

V červnovém vydání Řízení školy si budete moci k dané problematice dočíst více v samostatném článku.

Žádosti se hodnotí průběžně a výzva běží do 2. 3. 2021.

Zdroj: 

  • Informační zdroje: Státní fond životního prostředí
  • Autoři: Ing. Petr Honskus a Ing. Ivana Tichotová, EAG Advisory, s.r.o., www.eag-prague.eu
  • www.spectrasol.cz |