Jak začít s integrovaným polytechnickým vzděláváním?

Vydáno: 1 minuta čtení

Jak můžeme začít s výukou podle principů STEM, tedy s integrací témat technických, přírodovědných a environmentálních na středních i základních školách v situaci, kdy i budoucí učitelé jsou na pedagogických fakultách stále vzdělávání v předem daných aprobacích a připravováni na výuku jednotlivých předmětů? Odpovědi nabízí webinář projektu P-KAP, který se koná 22. března.

Přirozeně blízké a příbuzné (zejména) polytechnické obory jsou v současnosti považovány za rozhodující pro rozvoj a růst ekonomik, pro udržení konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje. Od počátku 21. století sílí v USA i ve vyspělých evropských zemích tlak na rozvoj konceptu STEM, tedy integraci vědeckých poznatků a matematiky s technologiemi a technikou. Na webináři si nejprve společně ujasníme, co je multidisciplinární či transdisciplinární přístup ve vědě i ve vzdělávání, dotkneme se souvislostí s didaktikou a ukážeme si, jak v současné školní praxi lze pojímat integraci vybraných vzdělávacích obsahů (STEM, STREAM, CLIL aj.).

Závěrem shrneme doporučení odborníků i zkušenosti ze škol a nabídneme postup, jak začít. Webinář je určený pedagogům, vedení škol, zřizovatelům a dalším zájemcům o toto téma. Setkání připravil garant tematické oblasti Rozvoj polytechnického vzdělávání v projektu P-KAP Národního pedagogického institutu.

22/03/2021 13:30 – 15:10 MS TEAMS

Program a registraci ZDE.

  • Integrované polytechnické vzdělávání
  • Příklady inspirativní praxe

Zdroj: NPI ČR

Další aktuality