Jak vzdělávat a integrovat žáky se zrakovým postižením?

Vydáno: 3 minuty čtení

Žáci se zrakovým postižením musí při své cestě vzdělávacím systémem čelit překážkám souvisejícím jak se specifičností jejich handicapu, tak i s nedostatečnou informovaností okolí a škol. Speciální pedagožka Eva Matoušková v novém díle podcastu Zapojme všechny popisuje současnou praxi ve vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Na její vyprávění navazuje Pavlína, studentka Ostravské univerzity se zrakovým postižením, která popisuje svou zkušenost se základním, středním a vysokým školstvím Pavlína.

Vzdělávání žáků a studentů se zrakovým postižením – jaké existují možnosti?

Při rozhodování, kam umístit dítě se zrakovým postižením, lze vybírat z několika možností. V České republice existují mateřské, základní a střední školy určené přímo pro děti a žáky s poruchami zraku, na kterých působí speciální pedagogové a odborníci na předměty speciálně pedagogické péče (např. předměty práce s optickými pomůckami, nácvik psaní všemi deseti, výcvik prostorové orientace...). V těchto školách jsou také k dispozici vhodné kompenzační pomůcky a žáci jsou více vedeni k samostatnosti. Takto zaměřené školy se ale nacházejí spíše ve větších městech a pro žáka a rodiče to znamená dlouhé dojíždění, případně internát již třeba od první třídy.

Výhodou normální školy je především běžný sociální kontakt s vrstevníky. Škola však obvykle nedisponuje vhodnými pomůckami a také, na základě dlouholeté zkušenosti Evy Matouškové, si ani učitelé, ani vedení školy mnohdy neví rady, jak k takovým žákům přistupovat a jak přesně by jejich výuka měla probíhat. Zda žák se zrakovým postižením běžnou školu zvládne, je vždy individuální. Záleží na jeho přístupu, rodinném zázemí a samozřejmě také na zájmu a ochotě školy a fungující komunikaci mezi školou, rodiči, žákem i speciálními pedagogickými centry.

V rozhovoru také Eva Matoušková sdílí několik konkrétních případů úspěšné integrace žáka.

Studentka Pavlína se zrakovým postižením a její zkušenosti s integrací ve školském systému

U vysokoškolačky Pavlíny, která má Stargardtovu chorobu, se na problémy se zrakem přišlo poměrně brzy (5 let). Dívka neviděla na tabuli a drobnější písmo. Postupně se přidala světloplachost, takže se Pavlína musí venku pohybovat ve slunečních brýlích, navíc došlo i k zužování zorného pole. Dnes už vidí jen zbytkem periferního vidění a neobejde se bez bílé hole.

Jakou základní, střední a vysokou školu Pavlína navštěvovala a jaké zkušenosti si odnesla? Poslechněte si nový podcast Zapojme všechny! Spoustu dalších informací i tipů pro vzdělávání i ohledně organizací pro zrakově postižené najdete na odkazu zde: https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/podcast-13-dil-vzdelavani-a-integrace-zrakove-postizenych.

Zdroj: Pozvánka na Podcast Zapojme všechny

Řízení školy online