Jak vybrat učebnice?

Vydáno: 4 minuty čtení

Schvalovací doložky učebnic

Schvalovací doložky učebnic - listopad 2018

Ministerstvo může udělit schvalovací doložku pouze učebnicím a učebním textům určeným k využití při vzdělávání dětí zařazených do přípravných tříd základní školy, tříd přípravných stupňů základních škol speciálnícha při vzdělávání žáků ve školách poskytujících základní a střední vzdělávání. 

Seznam učebnic určených k využití při vzdělávání dětí zařazených do přípravných tříd základních škol, tříd přípravných stupňů základních škol speciálních a při vzdělávání žáků ve školách poskytujících základní vzdělávání je zveřejňován dvakrát v roce ve Věstníku MŠMT. Zároveň jsou tyto seznamy včetně seznamu učebnic určených k využití při vzdělávání žáků ve školách poskytujících střední vzdělávání zveřejněny na internetové stránce ministerstva (www.msmt.cz).

Z nabídky Wolters Kluwer ČR vybíráme následující publikace:

Řízení školy onlineFíovo čtení

Autorka: Kamila Balharová

Pokud se dítě nenaučí číst a porozumět textu, jen obtížně se může ve vzdělávání posunout dál. Ovšem ne každému se daří uspět při výuce genetickou metodou. Pracovní sešit Fíovo čtení proto dává dětem, které se ve škole potýkají s potížemi, příležitost vyzkoušet slabikovou techniku čtení, která se autorce osvědčila v praxi. 24 lekcí se zvyšující se náročností představuje oporu jak pro děti samotné, tak pro jejich rodiče či pedagogy, kteří mohou žákovi výuku výrazně zpříjemnit – čtení je přece nutné pojímat jako hru! Publikace navíc usiluje nejen o mechanické čtení, ale i o zlepšení porozumění textu a k získání motivace.

Pracovní sešit má udělenu schvalovací doložku MŠMT a je zařazen do seznamu učebnic pro obor vzdělání Základní škola.

 

Řízení školy onlineMAŠTINA - škola není nuda

Autorka: Krista Kábrtová

Aby se děti s mentálním postižením dokázaly naučit základy matematiky a češtiny, tedy „maštiny“, potřebují obvykle více cvičení, než jim nabízejí klasické učebnice. Učebnice Maština – škola není nuda je proto ve své podstatě pracovním sešitem, který nabízí nejen zábavná cvičení, ale i bohaté ilustrace, stejně jako přehledné rozložení stránek a dostatek místa na doplňování.Žáci 3.–5. ročníku praktických škol a další děti od osmi let si vyzkoušejí vyplňovat křížovky, vyškrtávat slova, počítat obrázky či řadit čísla. Všechny pracovní listy vycházejí z dlouhodobé práce autorky s dětmi na základních praktických školách a jsou zcela v souladu s rámcovým vzdělávacím programem.

Pracovní sešit má udělenu schvalovací doložku MŠMT a je zařazen do seznamu učebnic pro obor vzdělání Základní škola.

 

Domino Český jazyk pro malé cizince 1 - pracovní sešit

Autor: Svatava Škodová

Učebnicový soubor Domino - Český jazyk pro malé cizince je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvl. pro 1. ročník ZŠ. Vychází z Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si českého jazyka, který dětem zprostředkovává hravou cestou. Soubor zahrnuje barevnou učebnici pro děti, pracovní sešit pro děti, metodickou příručku pro učitele a CD se zvukovými nahrávkami básniček, dialogů a herních aktivit obsažených v učebnici. Je využitelný jak při individuální výuce, tak při skupinovém vyučování. Učebnicový soubor zohledňuje zvláštnosti žáka stojícího na prahu gramotnosti, tedy jednak jeho omezenou, či nulovou znalost čtení a psaní, jednak období názorného myšlení, které se zaměřuje na vnímání konkrétních předmětů nebo jejich obrázků a manipulaci s nimi.

Učebnice, pracovní sešit, metodika

Řízení školy onlineŘízení školy online

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/katalog/skolstvi

 

Další aktuality