Jak vybrat ochranný štít pro učitele, aby splňoval požadavky osobního ochranného prostředku a byl vhodný pro opakované použití?

Vydáno: 2 minuty čtení

Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 11. 2020 je umožněno v případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Aby štít splňoval požadavky osobního ochranného prostředku, musí vyhovovat jak volbou vhodných materiálů, ale zejména musí splňovat požadavek ochrany obličeje. Jistotu nám v tomto zaručují ochranné štíty s certifikátem CE.

Pokračovatelem iniciativy Hradecké štíty, kterou spolukoordinovala Univerzita Hradec Králové v době nouzového stavu během března 2020, kdy byl nedostatek ochranných prostředků jsou štíty UHK 1.0. Z důvodu nízké produkce štítů vyráběných pomocí 3D tisku byly ochranné štíty následně vyráběny vstřikováním do výrobní formy. Aby byly zajištěny správné vlastnosti ochranného štítu a splňoval požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví,  byl UHK štít s drobnými úpravami otestován Institutem pro testování a certifikaci ve Zlíně a úspěšně prošel zkouškami pevnostní, optickou a splňuje požadavky na ochranu proti kapkám a postřiku kapalinami.

Školám vychází současný výrobce z Lázní Bělohtad vstříc množstevní slevou. Certifikované štíty UHK 1.0 jsou vyráběny v osmi barevných variantách a jsou plně dezinfikovatelné, tedy určené pro opakované použití. Hledí je vyrobeno z velmi kvalitního materiálu, je plně průhledné a nezamlžuje se. Na silikonovém pásku je dostatek otvorů pro uchycení, aby byl štít vhodný jak pro děti, tak pro dospělé.

Detaily o ochranném štítu UHK 1.0 jsou k dispozici na www.certifikovanestity.cz

Zdroj: Zpráva společnosti GIFTY, s. r. o., ze dne 26. listopadu 2020