Jak učit o změnách klimatu a globálním oteplování? Vyzkoušejte si náš nový online kurz Klimatická změna!

Vydáno: 2 minuty čtení

Přestože o tom, že klimatická změna probíhá, panuje vědecký konsensus, nedaří se vědcům příliš úspěšně vysvětlovat výsledky svého výzkumu veřejnosti a politikům. Články publikované ve vědeckém tisku jsou laikům obvykle těžko srozumitelné a veřejná debata se proto nezřídka odehrává na úrovni toho, zda klimatická změna vůbec probíhá a jak to můžeme prokázat. V našem novém online kurzu Klimatická změna se mohou pedagogové a všichni další zájemci dozvědět nejen o tom, jak víme, že se klimatická změna opravdu děje, ale také o tom, proč je tak složitá, jak ji lidstvo a potažmo Česká republika řeší a jak o ní učit.

Kurz je určen zejména učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol, ale mohou jej studovat všichni, kteří mají o téma zájem. Je rozdělen do osmi samostatných kapitol, ve kterých odborníci popisují projevy klimatické změny z různých úhlů pohledu – od přírodovědného přes společenskovědní až po pedagogicko-psychologický.
Profesor Bedřich Moldan, který kurz hodnotil, ještě před jeho spuštěním, napsal: „Materiál řeší mimořádně aktuální problematiku, která v současné době prudce nabývá na důležitosti. Stala se z ní politická a ekonomická otázka první velikosti, kterou řeší vrcholní politikové ve všech zemích. Je zřejmé, že transformace energetiky a celé ekonomiky s cílem adaptace a mitigace klimatické změny je nevyhnutelná, a stejně je zřejmé, že jde o tak náročný a široký manévr, že přímo zasáhne celou společnost. Úspěšnost této operace je kriticky závislá na podpoře veřejnosti a je zcela zřejmé, že v současné době se taková podpora nemůže najít už jen proto, že úroveň vzdělání v této oblasti je
naprosto nedostatečná. Předložený materiál je tím více potřebný, i když samozřejmě sám nemůže vyplnit současnou přímo tragickou mezeru ve vzdělání nejmladší generace. Tím více je ovšem mimořádně užitečný.“
Veronika Ambrozyová, spoluautorka kurzu Klimatická změna, vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni, řekla: „Vzhledem k tomu, že jedním ze smyslů vzdělávání je připravit žáky na život v současném, resp. budoucím světě, je na místě, aby se ve výuce zabývali také klimatickou změnou, která naše životy ovlivňuje čím dál tím více. Učit o změně klimatu není snadné, a právě proto jsme vytvořili tento online kurz – aby pedagogům pomohl přinést závažné, aktuální a složité téma změny klimatu do výuky takovým způsobem, který bude v žácích rozvíjet porozumění problému, schopnosti hledat řešení a který bude podporovat aktivní naději, že změnu klimatu lze zvládnout.“

Webová adresa online kurzu Klimatická změna: https://kurz-klimazmena.clovekvtisni.cz/#!/

Řízení školy online

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 28. ledna 2020