Jak se žije malotřídkám 2021

Vydáno: 3 minuty čtení

Zúčastnit se můžete osobně v Praze nebo online v pohodlí domova. Můžete si vybrat. 

  • 5. října 2021 od 9 hodinŘízení školy onilne
  • Cena 1390 Kč
  • Nová radnice, Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1
  • Odborným partnerem konference jsou MŠMT a ČŠI.

Objednávejte zde

Redakce Řízení školy nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., pořádá odbornou konferenci pro málotřídní školy.

Specializovaná odborná konference úspěšně navazuje na předchozích pět ročníků a potvrzuje důležitost málotřídních škol ve vzdělávacím systému.

Uvědomujeme si, jak důležité místo mají málotřídní školy ve vzdělávacím systému, že jsou opomíjeny a mají to nesmírně těžké, přesto vykonávají spoustu záslužné práce. Přijďte navázat kontakt s podobnými školami a sdílejte své zkušenosti!

Program odborné konference

9:00 – 9:30  zahájení konference (hudební překvapení pro to správné naladění)
9:30 – 10:00 Jak ovlivňuje realizace Strategie 2030+ život v málotřídní škole

Mgr. Jaromír Beran, stálý zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže MŠMT

10:00 – 10:20

Financování málotřídních škol a aktuální možnosti

Mgr. Pavla Katzová, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a legislativní MŠMT

10:20 – 10:50 Růstové myšlení žáků a jeho vliv na vzdělávací výsledky

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc., ústřední školní inspektor, ČŠI

10:50 – 11:10 Aktuální témata v šablonách Mgr. Lucie Karešová, Mgr. Martina Čapková, Odbor administrace zjednodušených projektů MŠMT (konzultace v průběhu celé konference)
11:10 - 11:30 čas na kávu  
11:30 – 12:00 Kam chodí vítr spát aneb malý geograficko-demograficko-sociologický exkurz po odlehlých místech, kde také žijí lidé, a dokonce tam (ještě) existují i školy

Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin, o.p.s.

12:00 – 12:20 Čím jsou málotřídní školy (nejen) pro zřizovatele Mgr. Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy a předseda pracovní skupiny pro školství a sport Sdružení místních samospráv ČR
12:20 – 13:00 Málotřídní škola a zajištění zájmového vzdělávání a školního stravování

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., poradenské služby ve školství, odborná garantka pro školskou legislativu redakce Řízení školy

13:00 – 14:00 čas na oběd  
14:00 – 14:30 Zkušenosti z doby covidové a výhledy do budoucna Alice Frýbová, Holubová advokáti s.r.o.
14:35 – 15:00 workshop – výběr z nabídky, která bude upřesněna   

 

Objednávejte: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/jak-se-zije-malotridkam-2021.p6145.html

V případě, že by pandemická situace nedovolila offline setkaní, proběhne konference pouze v online podobě. Pokud by Vám tato forma nevyhovovala, domluvíme se na vrácení peněz.

 

Zdroj: Pozvánka redakce Řízení školy