Jak se žije malotřídkám 2018

Vydáno: 1 minuta čtení

Redakce školství, nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. pořádají odbornou konferenci

Specializovaná odborná konference se uskuteční 5. dubna 2018 v prezentačních prostorách Magistrátu hlavního města Prahy. Navazuje navazuje na předchozí dva úspěšné ročníky a potvrzuje důležitost malotřídních škol ve vzdělávacím systému.

Objednávejte zde

Programem vás provede Václav Trojan, vedoucí Centra školského managementu PedF UK. Na setkání s vámi se také budou těšit přední odborníci, a to nejen z praxe. Již tradičně se zaměříme na legislativní změny, které mají dopad do života malotřídní školy, a to jak z oblasti školské legislativy (Monika Puškinová), tak z oblasti pracovněprávní (David Borovec). Prostor budou mít také vaše konkrétní dotazy.

 

Řízení školy online

Objednávejte zde

Více informací: konference.rizeniskoly.cz
Objednávky : obchod.wolterskluwer.cz