Jak se vyrovnat s aktuálními problémy vzdělávání v mateřské škole

Vydáno: 4 minuty čtení

Je to dítě jen trochu živější než ostatní, nebo už je třeba se odlišnostmi v jeho chování více zabývat? Jak poznat, že dítě potřebuje speciální péči? A co když už dítě do mateřské školy přichází s konkrétní diagnózou? Jak s takovým dítětem komunikovat a jak to sdělit ostatním dětem a jejich rodičům?

Odborná konference konaná 18. 4. 2017

Řízení školy onlineCelkem 7 příspěvků odborníků – pedagogů, speciálních pedagogů a terapeutů s velkou praktickou zkušeností Vám již 18. 4. přinese odborná konference Jak se vyrovnat s aktuálními problémy vzdělávání v mateřské škole, kterou pořádá nakladatelství Pasparta.

Více informací 

Program odborné konference

9:00 – 9:05 – Zahájení
9:05 – 9:45 – Odlišnosti v chování u dítěte v MŠ (Mgr. Lenka Bittmannová – speciální pedagožka, odborná pracovnice SPC při Národním ústavu pro autismus)
Příspěvek se zaměřuje na odlišnosti v chování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole a uvádí praktické příklady, jak mohou pedagogové poznat, že dítě potřebuje speciální péči. Věnuje se spolupráci s rodiči a Školským poradenským zařízením a přináší příklady dobré praxe.
9:45 – 10:30 – Předškolák a jeho svět (Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. – psycholožka, Národní ústav pro autismus, z.ú.)
Příspěvek bude zaměřen na psychosociální vývoj dětí v předškolním věku i na to, jak vnímá předškolák sebe sama a jaký může hodnocení druhými lidmi individualitu dítěte ovlivnit. Příspěvek bude doplněn konkrétními příklady z praxe, bude dán prostor pro diskusi.

Přestávka

11:00 – 11:45 – Autismus v mateřské školce (Mgr. Dana Cejpková – spoluzakladatelka integrační mateřské školy při NAUTIS, z.ú.)
Jaké projevy mohou vést k tomu, že u dítěte vzniká podezření na poruchu autistického spektra - odlišnosti ve hře, komunikaci, zájmech, jemné a hrubé motorice a jak je vyhodnotit. Jak tuto skutečnost sdělit rodičům a jak dále postupovat. Jak s takovými dětmi pracovat.
11:45 - 12:05 – Jak využít moderní technologie v mateřské škole? Aplikace Včelka a její možnosti pro rozvoj dětí v předškolním věku. Praktická ukázka (Michal Zwinger – zakladatel projektu)
12:05 – 12:35 – Rozvoj smyslového vnímání a motorických dovedností u dětí předškolního věku (Mgr. Ivana Vlková - speciální pedagožka se zaměřením na percepčně motorickou připravenost, školní zralost a včasnou diagnostiku nerovnoměrného psychomotorického vývoje u dětí)
Příspěvek je věnován přirozenému rozvoji smyslového vnímání a motoriky, který je v některých předškolních zařízeních podceňován. Děti bývají jednostranně zatěžovány v  oblasti zrakového vnímání a tolik potřebná koordinace ruky a oka je zatlačena do pozadí. Děti pak nedokáží koncentrovat svoji pozornost a soustředí se jen obtížně na mluvené slovo, které není doprovázeno vizuálním doprovodem.

Přestávka na oběd

13:30 - 14:15 – ADHD v kontextu předškolního období a docházky do MŠ (Mgr. Markéta Závěrková – terapeutka zabývající se ADHD u dětí a dospívajících
Jak se ADHD projevuje v předškolním období? Které projevy chování jsou typické pro ADHD a kdy se jedná pouze o nesoustředěnost či reakci na zvládání každodenní reality. Přednášející uvede řadu příkladů z praxe a poradí, jak k těmto dětem a jejich okolí přistupovat.
14:15 – 15:00 – Slyším, chápu, mluvím aneb komunikace u dětí v MŠ (Mgr. H. Zobačová – speciální pedagožka, poradkyně Střediska včasné intervence NAUTIS, z. ú.)
Příspěvek se věnuje mj otázkám, jak vymezit základní pravidla komunikace u dětí s SVP, jakou podobu mohou narušení těchto pravidel mít, jaké jsou důvody takových narušení a postupům nápravy komunikace. Vše je ukázáno na konkrétních příkladech. Dále se příspěvek věnuje práci s intaktním kolektivem, otázce jak komunikovat s ostatními dětmi ve třídě, jak a do jaké míry jim sdělovat informace, jak pracovat s rodiči ostatních dětí i s rodiči dítěte s SVP.

Řízení školy onlineVíce informací