Jak se projevuje dětský vztek a jak ho zvládnout? Poslechněte si nový podcast Zapojme všechny!

Vydáno: 3 minuty čtení

V 28. dílu podcastu Zapojme všechny se Radka Schillerová zaměřuje na dětský vztek, jeho projevy a zvládání. Co nejlépe funguje a čeho by se měli rodiče a pedagogové za všech okolností vyvarovat?

Vztek je běžná emocionální reakce, jedna ze základních emocí. Obecně je vnímána spíše negativně, ale nejde ji zcela vymýtit. Naopak, je vhodné s ní počítat a naučit se porozumět tomu, co nám dítě projevy vzteku sděluje a jak s nimi pracovat. Vztek má vždy nějaký konkrétní smysl a význam. Často jsou na vině drobná napětí, stres, shon, nejrůznější zákazy, příkazy. Dospělí tím mnohdy vztek u dětí nechtěně podněcují, aniž by si to uvědomovali.

Jakmile dítě prožívá vztek, je v zajetí tzv. „emočního mozku“ (více o „emočním mozku“ najdete v PODCAST 27. díl: Jak komunikovat s předškolními dětmi | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz). V tu chvíli potřebuje podporu ze strany dospělého, aby se mohlo postupně učit získávat na tyto situace náhled a rozvíjet svoji schopnost sebeovládání, vědomý náhled apod.  

U dětí se můžeme setkat se dvěma druhy vzteku:

1)    Úzkostný vztek – dítě dává současně najevo obavu a strach. To doprovází jeho fyzické prožívání – dítě kolem sebe mlátí rukama, dupe apod. Nejdůležitější je přijetí a pochopení ze strany dospělého. S dítětem komunikujeme v okamžiku, kdy není schopné vnímat, co se děje, když prožívá silnou emoci. Je důležité mu pomoct emocí projít, prožít ji, postupně dítě učit zvládat negativní emoci.

2)    Manipulativní vztek – neboli „patrový“, protože vychází z nejvyššího patra mozku. Dítě chce prostřednictvím záchvatu vzteku manipulovat svým okolím. Je to řízená strategie, poháněná touhou něco získat. Oproti emočnímu vzteku dítě může manipulativní vztek ovládat – nepláče, organismus totiž není zaplaven stresovými hormony. Je potřeba ohlídat, aby se nestal vzorcem chování.

Jak na ně reagovat, jak jim předcházet a jaké aktivity pomohou? Co je to time out a kdy ho využít?

Další informace, tipy na literaturu o vzteku jak pro děti, tak dospělé, ale i další najdete v textu u podcastu na webu Zapojmevšechny.cz: .https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/podcast-28-dil-jak-zvladat-vztek-u-deti-predskolniho-veku

Podcast Zapojme všechny

Nové díly podcastu o společném vzdělávání Zapojme všechny publikujeme vždy jednou za 2 až 3 týdny. Moderátorky Marta Kozdas a Adéla Pospíchalová si v nich povídají s odborníky na vzdělávání a výchovu a také s rodiči a žáky či studenty.

Podcast vzniká v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a je součástí webové aplikace pro pedagogy a rodiče Zapojmevšechny.cz. Dostupný je také například prostřednictvím aplikací Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast.

 Řízení školy online

Zdroj: NPI ČR