Jak se poučit ze zkušeností okresních školských úřadů?

Vydáno: 1 minuta čtení

Co je cílem

  • Připomenout, jak se na našem území vyvíjela územní školská správa od devatenáctého století do konce dvacátého století (s důrazem na správu mateřských a základních škol).
  • Reflektovat zkušenosti okresních školských úřadů z let 1990 až 2000 v kontextu cílů a opatření Strategie 2030+

Výstupy z prvního kola veřejné konzultace z roku 2021

Akce je součástí série vzdělávacích aktivit a navazuje na zahajovací dubnovou konferenci Střední článek ve vzdělávání jako téma ke společnému řešení (videozáznam zde). Kompletní informace k realizovaným i plánovaným akcím na toto téma najdete na stredniclanek.cz.

Zdroj: Partnerství pro vzdělávání 2030+