Jak se dívat na divadlo

Vydáno: 2 minuty čtení

Seminář zaměřený na inspirativní metody přípravy žáků na návštěvu divadelního představení a jeho následné ho reflexe. Účastníci se seznámí s technikami, které podporují zájem žáků o divadelní umění a přispívají k rozvoji aktivního diváctví.

Termín: 21.–22. listopadu 2015

Přihlášky posílejte do 30. 10. 2015

na adresu annahrneckova@gmail.com, tel. 736 673 852

http://labyrint.draktheatre.cz/program/jak-se-divat-na-divadlo/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěva divadelního představení se žáky základní školy je skvělou příležitostí k budování jejich vztahu k divadlu a umění vůbec, k prohloubení jejich znalostí z mnoha oborů, i k ovlivnění jejich hodnotového žebříčku. Rádi bychom vám pomohli tuto příležitost nepromarnit.

Lektorky:  Klára Fidlerová, Anna Hrnečková

Cena: 500,- Kč - kurzovné a vstupné na představení Divadla Drak

Ubytování si účastníci hradí sami, Divadlo Drak může zajistit ubytování na dvoulůžkových pokojích v ceně od 300 Kč / noc. 

PROGRAM SEMINÁŘE:

21. 11. 2015

9:30 – 13:00 Složky divadelní inscenace a možnosti jejich interpretace.

14:30 – 15:45  Metody přípravy žáků 1. a 2. stupně ZŠ na návštěvu  divadelního představení

16:00 – 17:00  Návštěva divadelního představení Divadla Drak

17:15 – 18:30  Reflexe divadelního představení

22. 11. 2015

9:00 – 13:00 Metody reflexe divadelního představení se žáky 1. a 2.stupně ZŠ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. et MgA. Anna Hrnečková,lektorka edukativních programů Divadla Drak; Absolventka katedry divadelní vědy FFUK a katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha; Učitelka pedagogických předmětů Hudebně – dramatického oddělení Pražské konzervatoře, lektorka volnočasových kurzů dramatické výchovy, porotkyně přehlídek dětských recitátorů pořádaných pod záštitou Artama, NIPOS; redaktorka odborného časopisu Tvořivá dramatika;

Mgr. et MgA. Klára Fidlerová, učitelka dramatické výchovy, českého jazyka a anglického jazyka na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Čáslavi; absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a Katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha; porotkyně přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna; recenzentka odborného časopisu Tvořivá dramatika;  

Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s.
Hradební 632, 500 03 Hradec Králové
www.draktheatre.cz