Jak rozvíjet talent nadaných studentů?

Vydáno: 3 minuty čtení

SOČ je jedinečnou přehlídkou středoškolských talentů, které tato kreativní soutěž pomáhá rozvíjet a uvádět do světa. U příležitosti aktuálního ročníku SOČ jsme vybrali několik zajímavých osobností se SOČ spjatých, abychom nabídli náhled na rozvoj talentu nadaných studentů.

Tři rozhovory

Rozhovory moderuje Ing. Petr Mazouch, Ph.D., který Středoškolskou odbornou činnost pomáhá organizovat od roku 2008 jako člen jedné z odborných porot. V roce 2020 přispěl s úzkým týmem SOČ k úspěšné organizaci soutěže i v omezeném online prostředí. V profesním životě se věnuje statistice a datům. Působí na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze.

  • Ze zákulisí soutěže - Jak SOČ funguje, jaká je její historie a co přináší soutěžícím, pedagogům i školám nám přiblíží prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.DV SOČce začínal v roce 2008 jako porotce celostátní přehlídky, od roku 2016 je v roli předsedy ústřední poroty odpovědný za odborný průběh celé celostátní přehlídky. Byl jedním ze zakladatelů neformální iniciativy #socjededal, díky níž soutěž v letech 2020 a 2021 probíhá alespoň virtuálně. Zabývá se ekonomickou statistikou, v současné době je děkanem Fakulty informatiky a statistiky VŠE.
  • Vítězska SOČ 2020 - Úspěšnou řešitelkou celostátní přehlídky prací SOČ v roce 2020 a vítězkou kategorie Zdravotnictví byla Jana Nguyenová. V oboru Zdravotnictví získala první místo s prací „Mechanismy umožňující nádorovým buňkám přežít extrémní metabolický stres“. Jana patří mezi velmi nadějné mladé vědce a za projekt, vedle prvního místa v SOČ, získala v roce 2020 také ocenění Česká hlavička, určené pro nadané studenty technických, přírodovědných a humanitních oborů.
  • Jak mi SOČ změnila život - Ing. Jan Hrabovský, bývalý úspěšný řešitel SOČ v oboru chemie a držitel několika tuzemských i zahraničních ocenění. Od střední školy se věnuje výzkumu v oblasti chemie a fyziky pevných látek, zejména pak optickým vlastnostem různých druhů materiálů pro telekomunikační, laserové a diagnostické aplikace. V současné době student doktorského studia na MFF UK a Fyzikálním ústavu AV ČR. Mimo svého profesního zaměření se věnuje podpoře a školení talentovaných studentů. Je zakladatelem a předsedou spolku Alumni scientiae Bohemicae, z. s., a hlavním editorem a vědeckého časopisu Journal of the ASB Society.

Letošní výsledky a archiv prací minulých ročníků

 

Zdroj: NPI ČR: Talentovaní středoškoláci na SOČ 2021. Vše o 43. celostátní přehlídce