Jak propagovat svou družinu

Vydáno: 1 minuta čtení

Národní pedagogický institut ČR pořádá 10. listopadu 2022 seminář s názvem Evaluace školních vzdělávacích programů I. Cílem je prostřednictvím reflexe školního vzdělávacího programu (ŠVP) zkvalitnit činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání. V rámci semináře se účastníci seznámí s nezbytným legislativním rámcem a strategickými dokumenty a s evaluací jednotlivých částí ŠVP. Pochopí význam ŠVP pro svou praxi a propagaci. Naučí se, z jakých povinných a nepovinných částí se ŠVP skládá, a seznámí se s procesem plánu evaluace ŠVP pro zájmové vzdělávání. Naučí se také stanovit obsah a cíle vzdělávání.

Více informací: Evaluace školních vzdělávacích programů I. - Jak propagovat svoji družinu, jak získat finance v souladu s kvalitním ŠVP – termín konání 10. 11. 2022; místo konání: NPI ČR Olomouc, Wellnerova 25, cena 300 Kč; Lektorka: Mgr. Jana Heřmanová