Jak předejít předčasným odchodům žáků ze vzdělávání?

Vydáno: 1 minuta čtení

Případů, kdy žáci odcházejí ze střední školy dřív, než získají příslušnou kvalifikaci, přibývá. Jaké jsou příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a jak jim můžeme předcházet?

Předčasné odchody jsou velkým tématem kariérového poradenství na středních školách. Konkrétní příčiny však zasahují do řady dalších oblastí, které školy a kraje řeší v rámci krajského akčního plánování. Souvisejí s tématy inkluze, odborného i teoretického vzdělávání, nebo třeba s nedostatečným prostorem pro uplatnění podnikavosti žáka.

V těchto oblastech lze příčiny předčasných odchodů nejen detekovat, ale i přijímat opatření, která jim pomohu předcházet, případně žákovi, který už ze školy odešel, nabídnout možnost získat alespoň dílčí kvalifikaci. Předkládáme vám pro inspiraci a k další diskusi materiál Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem intervence krajského akčního plánování, který vznikl v rámci projektu Podpory krajského akčního plánování (P-KAP) Národního pedagogického institutu ČR.

 

Zdroj: Tisková zpráva, NPI ČR - Podpora krajského akčního plánování 

Řízení školy

řízení školy