Jak předcházet problémovému chování žáků?

Vydáno: 2 minuty čtení

v pondělí 21. 1. 2019 od 13:00 do 16:00

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání Vás zve na seminář na téma "Jak předcházet problémovému chování žáků?" v pondělí 21. 1. 2019 od 13:00 do 16:00 v místnosti č. 112 Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Praha 1. 

Seminář bude v anglickém jazyce, tlumočení bude zajištěno.

Seminář je určen pedagogům, speciálním pedagogům, sociálním pracovníkům, metodikům, pracovníkům neziskových organizací, studentům i akademikům.

Účast je zdarma. Kapacita omezena. Prosíme, registrujte se na email olsanova.magdalena@cosiv.cz nejpozději do pátku 11. ledna do 12:00.

Seminář se bude věnovat představení výzkumně ověřeného konceptu prevence a intervence zaměřené na problémové chování žáků Positive Behavior Intervention and Support (PBIS). Jedná se o komplexní systém zaměřený na management třídy, nastavení školního prostředí, cílenou intervenci u žáků se závažnými problémy v chování i podporu zapojování rodičů žáků.
Koncept PBIS je diferencován do tří úrovní intervence, přičemž velmi intenzivně je řešena úroveň preventivní. Efektivita PBIS byla ověřena mnoha výzkumnými studiemi.

Steve Goodman, Ph.D. je ředitelem Michigan’s Integrated Behavior and Learning Support Initiative. Doktorát získal v oblasti dětské psychologie se zaměřením na aplikovanou behaviorální analýzu (ABA). Je specialistou na podporu pozitivního chování žáků. Celkem 12 let zastával pozici učitele ve škole pro žáky s poruchami chování. Působí jako konzultant pro pedagogické pracovníky
v oblasti problémového chování žáků a jako vysokoškolský pedagog v přípravě budoucích učitelů.

Stručný video-rozhovor s dr. Goodmanem je k dispozici na: https://www.youtube.com/watch?v=4-4n7hcxteY

Zdroj: Pozvánka ČOSIV