Jak předcházet předčasným odchodům žáků ze vzdělávání? Inspiraci nabízejí materiály projektu P-KAP

Vydáno: 1 minuta čtení

Proč mladí lidé opouštějí školu nebo obor, který si zvolili, ještě dřív, než studium dokončí? Důvodů a příčin existuje celá řada a individuálně se velmi liší. Nicméně těch, kteří předčasné „vypadávají ze vzdělávání“ je v ČR kolem sedmi procent. Jak můžeme těmto předčasným odchodům zabránit?

K hledání odpovědí potřebujeme pochopit, jaké faktory se na předčasných odchodech podílejí. V projektu P-KAP jsme se věnovali tématu předčasných odchodů především středoškoláků optikou devíti různých pohledů představujících tematické oblasti akčního plánování. Z nich vyplynuly i náměty na opatření, která vypadají na první pohled překvapivě. Nabízíme vám je ve stručném a přehledném materiálu Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem intervence krajského akčního plánování.

Zároveň nabízíme i inspirativní příklady ze škol, které některé z problémů předčasných odchodů řeší.

Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem intervence krajského akčního plánování.

Inspirativní příklady ze školzaměřené na řešení příčin předčasných odchodů

 

Zdroj: Pozvánka NPI ČR