Jak oživit distanční výuku žáků se SVP a nadaných s ČT edu

Vydáno: 3 minuty čtení

Chcete oživit distanční výuku, zkusit motivovat žáky jiným způsobem a zajímavě? Zkoušíte, jak na dálku dosáhnout lepšího pochopení látky, kterou jste již probírali? Zajímáte se o nové způsoby procvičení neosvojeného učiva? Pokud ano, může být právě pro vás dobře využitelný web ČT edu.

Web ČT edu je vhodný i pro motivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a nadaných.

Co vám ČT edu nabízí?

Webová stránka ČT edu nabízí přes 3000 krátkých vzdělávacích videí určených pro děti předškolního věku i žáky základních a středních škol. Videa, vybraná zkušenými učiteli, pokrývají přes dvacítku vzdělávacích oborů rámcových vzdělávacích programů a jsou přehledně členěna podle stupňů vzdělávání pro předškolní vzdělávání, pro 1. stupeň, pro 2. stupeň a střední školu (u každého videa nejdete barevné odlišení).

Videa mají často stopáž jen několik minut, krátké formáty totiž odpovídají prvotnímu účelu webu, tedy možnosti zapojit video do školní práce. U každého videa mají ale uživatelé možnost přehrát si pořad celý či dohledat další zdroje.

Pro předání videa žákům je nejsnadnější zkopírovat webovou adresu vybraného videa a zaslat ji se zadáním žákovi. Připraven je i univerzální pracovní list pro 1., 2. stupeň základní školy nebo pro střední školu.

Pro koho lze výuková videa využít?

 • Pro všechny, kdo mají připojení k internetu,
 • Pro ty děti/žáky, kteří mají problém se soustředěním a potřebují střídání krátkých aktivit,
 • Pro zvídavé/nadané děti/žáky, kteří se chtějí dozvědět víc, u videa je odkaz na celé video i další doporučená videa včetně štítků pro rozšiřující vyhledávání,
 • Pro dětí/žáky, kteří potřebují pracovat vlastním tempem; video lze zastavit nebo opakovaně přehrát,
 • Pro děti/žáky, kteří potřebují nejen procvičovat probíranou látku, ale učit se i práci s informacemi; videa umožňují porovnávat a hodnotit zhlédnuté,
 • Pro děti/žáky, kteří přednostně potřebují vnímat zrakem a sluchem,
 • Pro děti/žáky s odlišným mateřským jazykem, kteří mohou využít překladač či verzi s titulky,
 • Pro děti/žáky, kteří se obtížně motivují ke školní práci a názornost a zábavnost videí je pro ně řešením.

Jak lze s videi pracovat?

 • Vždy předem žákovi sdělte cíl práce s výukovým videem; zadání práce s videem může být individualizované od porozumění obsahu až po jeho zhodnocení. 
 • Můžete nechat žáka, aby video vlastními slovy shrnul; ptejte se ho na to, co bylo důležité a co bylo méně podstatné; můžete využít univerzální pracovní list.
 • Zadejte například žákovi, aby na ČT edu sám našel video, které se mu nyní hodí do školní přípravy; ptejte se, proč zvolil právě to.
 • Nabídněte mu případně další videa, která by ho mohla bavit; pomocí štítků zadejte kritéria výběru…

Všechny potřebné informace pro vyhledávání videí i práci s nimi naleznete v přehledném videoprůvodci.

Zdroj: https://www.npicr.cz/aktuality/jak-ozivit-distancni-vyuku-zaku-se-svp-a-nadanych-s-ct-edu