Jak organizovat výuku v éře nejistoty?

Vydáno: 5 minut čtení

Kulatý stůl - záznam

Online debata, jejímž cílem je hledat odpovědi na otázky:

 • Co jsou aktuálně největší zdroje nejistoty pro školy a ředitele?
 • Jaké jsou základní podmínky k tomu, aby učitel/rodič/žák nejistotu zvládali?
 • Jaké oblasti vzdělávání je potřeba organizovat jinak než dříve?
 • Jak najít správnou hranici mezi tím, co je nutné omezit, a tím, co je potřeba umožnit? Jaká rizika současné nejistoty přinášejí Kdo nese za rizika odpovědnost?
 • Podaří se oproti jarnímu období pandemie v případě distanční výuky opravdu snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělání?
 • Co je potřeba řešit na úrovni školy a co na úrovni systému?

Podívejte se na záznam z diskuse na kulatém stole SKAV a EDUin:

Řízení školy

Shrnutí diskuse - Tisková zpráva EDUin

 • Od 5. 10. bude zakázána osobních přítomnost žáků na středních školách, ale také na vyšších odborných školách, ve střediscích volného času a v základních uměleckých školách.
 • Vývoj epidemie je nepředvídatelný i z pohledu epidemiologů, podle Zdeňky Jágrové očekávali větší rozšíření viru spíše ke konci roku, věří, že současné omezení bude na 14 dní.
 • Hlavním informačním kanálem pro ředitele škol by mělo být ministerstvo školství, které přejímá důležitá sdělení od krizových složek a přidává svůj rezortní pohled a informace o proveditelnosti opatření. Informace by měly školy zhruba se zpožděním dvou dnů od politického prohlášení dostávat do datových schránek.
 • Pro školy a jejich ředitele jsou partnerem pro komunikaci s hygienickou stanicí pracovníci oddělení hygieny dětí a mládeže, ředitelé by tak minimálně v Praze měli mít v komunikaci přímé telefonní číslo na hygienika, který se orientuje v situaci na konkrétních školách. Má smysl volat přímo tato oddělení, obecná telefonní čísla jsou zcela zahlcená. Hygienická stanice HMP dnes rozesílá prostřednictvím odboru školství MHMP informační dopis, kde jsou jejich čísla na oddělení hygieny dětí a mládeže uvedena.
 • Od 5. 10. bude  tělesná výchova a hudební výchova (zpěv) omezeny, sportovní aktivity může škola nahradit méně náročnými fyzickými aktivitami s pobytem venku, například procházkami. Výuka plavání je zatím možná, nicméně je třeba přihlédnout k tomu, že se jedná o prostředí se zvýšeným epidemiologickým rizikem.
 • Mnohem větším problémem než přesycený rámcový vzdělávací program jsou při výuce v době pandemie školní vzdělávací programy, které jdou velmi často daleko nad rámec požadavků národního kurikula. Některé školy věnovaly prázdniny proškrtání svých ŠVP, stát pracuje na odlehčení RVP, ale to bude trvat delší čas a určitě to nestihne řešit současnou krizi s nabalujícím se deficitem již od jarní distanční výuky. Patřičné operativní kroky musí udělat každá škola, doporučuje se k tomu využít manuál, který rozesílala Česká školní inspekce k začátku školního roku.
 • Pro uzavření školy není třeba rozhodnutí zřizovatele, hygiena může uzavřít školu ve chvíli, kdy podíl nakažených učitelů nebo žáků přesáhne 30 procent, a poslat ji do distanční výuky. Ředitel má jednat napřímo s místně příslušnou hygienickou stanicí.
 • U mnoha opatření vyhlášených státem bohužel ředitelům chybí nástroje, které by jim umožnily je vymáhat, příkladem může být nošení roušek nebo nově v zákoně zakotvená povinnost distančního vzdělávání. Vymáhat je ve správní řízením za pomoci hygieniků nebo OSPOD trvá příliš dlouho, ředitel ale musí rozhodovat okamžitě, dostává se tak často za hranu svých pravomocí.
 • Proveditelnost epidemiologických opatření na školách je třeba diskutovat s lidmi z praxe. Pomůže to domýšlet všechny aspekty nařízení a jejich praktickou realizovatelnost, čímž se zvýší kredibilita centrálních orgánů a také ochota přijímat opatření ze strany odborné i laické veřejnosti.
 • Nerovnosti ve vzdělávání jsou dlouhodobým problémem České republiky, distanční vzdělávání tyto nerovnosti zvyšuje. I když jsou na něj školy nyní připraveny lépe než během jarního uzavření škol, je třeba jim stále věnovat velkou pozornost, protože přechod do distanční výuky nerovnost pochopitelně oproti prezenční formě tak jako tak zvýší.

Pozvaní účastníci panelové diskuze:

 • Ondřej Andrys (náměstek ústředního školního inspektora, ČŠI),
 • František Halada (člen Rady Asociace ředitelů ZŠ),
 • Zdeňka Jágrová (ředitelka Hygienické stanice hl.m. Prahy),
 • Klára Koubská (ředitelka ZŠ SMART, Roudnice nad Labem, Učitelská platforma),
 • Karel Kovář (MŠMT),
 • Kateřina Schejbalová (ředitelka ZŠ Strančice)
 • Zdeňka Trestrová (Ministerstvo zdravotnictví).

Online debatu moderuje Miroslav Hřebecký (EDUin).

Pořadatelé: SKAV, z.s., a EDUin o.p.s

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=K0slNWLghHo&utm_source=Kulat%C3%A9+stoly&utm_campaign=50b0b115ae-kulat%C3%BD+st%C5%AFl+16.11.2017_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_69117c0afc-50b0b115ae-127579209https://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-reditele-za-pandemie-rozhodovani-pod-tlakem-i-obavy-zda-dokazou-zajistit-chod-skoly/