Jak omezit plýtvání jídlem

Vydáno: 2 minuty čtení

Smart Food: 16/2 10:00-13:00; Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy

Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy Konference je možné se zúčastnit i online přes YouTube streaming. Odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům.
Odborná konference se koná pod záštitou Ing. PETRA HLUBUČKA, náměstka primátora HMP, a v rámci projektu Prague Smart Accelerator.

Program 

Zahájení odborné konference 

Ing. Petr Hlubuček (MHMP),
Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. (Pii),
PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (UK RUK),
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (UK PedF)

Představení projektů 

 • Projekt SMART FOOD
  • Bc. Igor Červený,
  • Ing. Lucie Veselá, Ph.D.
 • Projekt MENDELU
  • Ing. Lucie Veselá, Ph.D.,
  • doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.,
  • Ing. Martina Morávková, Ph.D.;
 • Zachraň jídlo
  • Mgr. Anna Strejcová

Moderovaná diskuse účastníků 

Zástupci projektu “Smart Food” představí na odborné konferenci řešení, jak u dětí a žáků z pražských základních škol změnit postoj k jídlu a odnaučit je plýtvat potravinami. 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně vytváří pro žáky a učitele nové vzdělávací programy a interaktivní výuková média skrze platformu Futurebooks. Odbornou konferenci zahájí briefing pro média.

V čem je navržené řešení projektu Smart Food inovativní?

Projekt “Smart Food” navazuje na výsledky projektů Mendelovy univerzity v Brně, které se zaměřují na plýtvání potravinami v českém prostředí, což umožní lépe zpracovat poznatky z českých domácností.
Na základě toho vzniknou materiály, které pomohou zvýšit u dětí a žáků pražských škol povědomí o této problematice. Jedním z inovativních řešení je v Česku a EU ojedinělá platforma Futurebooks, která zabezpečuje tvorbu a distribuci digitálních vzdělávacích zdrojů. Platformu průběžně vyvíjejí specialisté z oblastí pedagogiky, knihovnictví, nakladatelství i vývoje SW.

Zdroj: Pozvánka Smart Food