Jak nově učit o holocaustu

Vydáno: 3 minuty čtení

Příležitost seznámit se s novými metodami výuky holocaustu měli učitelé dějepisu a společenských věd SOŠ, SOU, gymnázií, 2. stupně základních škol, výchovní poradci a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, kteří se 28. února 2017 zúčastnili vzdělávacího programu pořádaného Národním institutem pro další vzdělávání v Pardubicích. 

SeŘízení školyminář na téma „Nové metody výuky holocaustu“ s podtitulem „Vše, co jste chtěli vědět o způsobech výuky holocaustu, ale báli jste se zeptat“ uspořádalo krajské pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání Pardubice ve spolupráci s MŠMT a Památníkem holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě.

Významní odborníci na tuto problematiku účastníkům představili mezinárodní zařízení pro výuku holocaustu v Jeruzalémě a jeho vzdělávací přístup k danému tématu (http://www.yadvashem.org/). V rámci vzdělávacího přístupu je tematika zpracovaná v kategoriích: oběť, pachatelé, kolaboranti, přihlížející a zachránci.

Účastníci semináře se, mimo jiné, společně zamýšleli nad základními problémy a otázkami týkajícími se „Definice holocaustu“ – třemi základními pojetími a postupným nahrazováním pojmu jiným termínem, proč učit o holocaustu, co učit o holocaustu a jak jej vyučovat.

Z didaktického hlediska několikrát zaznělo doporučení, aby se daná problematika řešila ve škole vždy přiměřeně věku žáků. Bylo akcentováno, aby se během vzdělávání o holocaustu, především v jeho začátku, uvážlivě používaly, případně eliminovaly ukázky dobových fotografií s mrtvými těly vězňů apod.

Autoři příspěvků několikrát připomněli, aby se k daným tématům přistupovalo teritoriálně a využívalo se individuálních příběhů konkrétních lidí s historickou pamětí a osobním nebo rodinným příběhem v konkrétním místě (obci, městě apod.).

Účastníkům byla představena e-learningová platforma Iwitness a jak ji používat v české škole (http://iwitness.usc.edu/SFI/). Svědectví pamětníků holocaustu lze získat také v mezinárodním archivu http://vhaonline.usc.edu/login (aktuálně asi 53 tisíc zpracovaných svědectví ze 63 zemí světa ve 41 jazycích).

Účastníci semináře se prakticky seznámili s postupy, jak se případně ke konkrétním materiálům dostat a jak je didakticky vhodně využít.

Poutavě byl také nastíněn koncept tématu a konkrétní ukázky „holocaust a umění“. V průběhu akce byly prezentovány zajímavé knihy, filmy a další odkazy na zdroj informací a metodických materiálů.

Závěrečným bodem programu semináře byl kulatý stůl s diskusí k některým aktuálním problémům týkajícím se holocaustu v České republice a v Evropě.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se akce zúčastnila Mgr. Helena Čermáková z odboru mezinárodních vztahů.