Jak na rozvoj klíčových dovedností nadaných žáků?

Vydáno: 2 minuty čtení

Ani vysoce rozvinuté rozumové schopnosti automaticky nezaručují, že intelektově nadané dítě bude ve svém životě spokojené a úspěšné. Hodnotný život je podmíněn mimo jiné také vysokou emoční a sociální inteligencí. Rozvoj všech dovedností, tzv. klíčových kompetencí, u žáků s nadprůměrným a vysokým IQ je hlavním tématem zítřejšího pracovního setkání základních škol z celé ČR, které takové žáky vzdělávají. Setkání již čtvrtým rokem pořádá nadační fond Qiido pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Letos půjde především o konfrontaci vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí (MiND) s nároky pracovního trhu. Vhled do potřeb současného a budoucího trhu práce učitelům poskytnou představitelé firemně-podnikatelského prostředí. Praktické know-how z vyučování předají zkušení pedagogové, kteří se práci s nadanými dlouhodobě věnují.

„V důsledku nerovnoměrného vývoje mají sice tyto děti mimořádné rozumové schopnosti, ale současně jsou často nezralé a neobratné v socio-emoční oblasti. Jinak myslí, neobvykle vnímají a pro ostatní divně až nenormálně se i chovají,“ řekla Miriam Janyšková, zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Qiido. „O to těžší je u nich rozvíjet intrapersonální a interpersonální schopnosti jako je odhodlání, vytrvalost, motivace, orientace na cíl, efektivita, kritické myšlení, schopnost týmové spolupráce či flexibilní přístup v rychle se měnících podmínkách,“ dodala.

Setkání se zúčastní více než 80 učitelů a ředitelů z dvacítky základních škol. Klíčové kompetence pro úspěch a spokojený život MiND žáků představí zástupci zavedených firem: za společnost Vodafone Adriana Dergam, za BOS Automotive Vítězslav Ernest, za Profimed Alexandra Kala, za SŠ Škoda Auto Martina Řechtáčková, za agenturu Taste Digistory Anna Mejsnarová nebo za L’Oreál Hana Stalmachová. Know-how z dlouholeté práce v rozvoji klíčových kompetencí nadaných žáků předají učitelé základní školy ZŠ Hálkova Olomouc, ZŠ Křídlovická v Brně, ZŠ Klášterec nad Ohří a další jednotlivci z řad pedagogů či speciálních pedagogů.

Nadační fond Qiido usiluje o zavedení systematické, kontinuální podpory a komplexní péče o MiND děti v ČR. Od roku 2014 pomáhá základním školám s nastavením vzdělávací koncepce na míru tak, aby naplňovaly specifické vzdělávací potřeby MiND žáků v oblasti IQ i EQ (emoční inteligence). Poskytuje programy s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti pod názvem Qiido Akademie. Pro rodiče i učitele provozuje Qiido Poradnu v oblasti diagnostiky IQ, EQ a rozvoje sociálně-emočních dovedností MiND. Cílem je dosáhnout, aby do roku 2021 byla v každém kraji ČR alespoň jedna základní škola, která bude v souladu se vzdělávací koncepcí Qiida rozvíjet kognitivní schopnosti i sociálně-emoční dovednosti dětí myslících jinak. Další informace na qiido.czfacebook.com/qiido.cz.

 

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 14. října 2019; Qiido, nadační fond