Jak na pokročilé digitální učební pomůcky?

Vydáno: 3 minuty čtení

Zajímá vás proměna obsahu vzdělávání v kontextu digitalizace v souvislosti s revidovanými Rámcovými vzdělávacími programy?  Ministerstvo školství přidělilo školám finanční prostředky z Národního plánu obnovy na dva účely, jedním z nich jsou finanční prostředky na vybavení dětí a žáků digitálními učebními pomůckami. 

Přednostně tyto finanční prostředky získaly školy, které v roce 2022 deklarovaly výuku podle nových revidovaných Rámcových vzdělávacích programů, více informací naleznete na edu.cz/digitalizujeme. Oddělení podpory digitálního vzdělávání MŠMT vás zve k inspirativním videím s příklady dobré praxe na školách, kde pokročilé digitální učební pomůcky zdařile využívají. Tato krátká videa vznikla pod vedením Anny Stočesové Martinkové, vedoucí Oddělení podpory digitálního vzdělávání, MŠMT a jsou součástí velkého DigiPořadu, který vznikl ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR a bude spuštění dne 12. 12. 2022 v kanálu NPI na YouTube. Již nyní se můžete podívat na dílčí inspirativní videa.

Pokud jste učitelé, ITC koordinátoři a ředitelé škol, pojďte se s námi inspirovat, jaké pokročilé digitální učební pomůcky využívají děti a žáci na inspirativních mateřských, základních a středních školách pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. 

Obsah dílčích inspirativních videí, která jsou součástí DigiPořadu:

V prvním videu nahlédneme na práci s digitálními pomůckami v mateřských školách a jak na ně navazují na 1. stupni základních škol tak, aby rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí a žáků škol byl co nejúčinnější. Přitom v mateřských školách jsou využívány nejen robotické hračky, ale především unplugged aktivity, které rozvíjejí informatické myšlení a digitální kompetence dětí i bez digitálních pomůcek a připravují je na digitální svět postupně.

Ve druhém videu se zaměříme na využívání pokročilých digitálních učebních pomůcek, které jsou inspirativní pro základní a střední školy ve všech vzdělávacích oblastech a nejen v hodinách informatiky. Robotické a programovatelné učební pomůcky lze velmi dobře využívat napříč vzdělávacími oblastmi v libovolných předmětem a rozvíjet tak novou klíčovou digitální kompetenci podle revidovaných Rámcových vzdělávacích programů.  

Ve třetím videu se podíváme na další pokročilé digitální učební pomůcky, které jsou vhodné pro základní a střední školy a jsou v něm příklady digitálních technologií zaměřených na badatelské aktivity, tzv. „Internet věcí“, čidla, senzory, mikroskopy, termokamery apod. a to v různých vzdělávacích oblastech. Inspirativní jsou i digitální technologie, se kterými se žáci mohou setkat v běžném životě, ale ve škole je lze využívat pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.

Více informací naleznete na edu.cz/digitalizujeme. v sekci inspiromatu digitálních učebních pomůcek jsou videa k prohlédnutí: edu.cz/digitalizujeme/digitalni-ucebni-pomucky.

Podrobněji v článku zde: https://www.edu.cz/inspirace-k-nakupu-digitalnich-pomucek

 

Zdroj: MŠMT