Jak na mluvení a komunikaci u dětí v mateřské škole

Vydáno: 4 minuty čtení

Akreditovaná odborná konference konaná 3. 6. 2021

Cena:

990 Kč - při objednávce účasti do 23. 4. 2021, 1.190 Kč - po 23. 4. 2021.

Objednávky

Schopnost dítěte domluvit se se svými vrstevníky, učiteli a okolím obecně je pro jeho fungování a další vývoj naprosto klíčová. Jak můžeme dítě v jednotlivých etapách vývoje podpořit? Jak postupovat, když něco není v pořádku?

Tato odborná online konference přináší praktické informace a doporučení, jak v prostředí mateřské školy komunikovat (nejen) s určitými specifickými skupinami dětí s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb či v kontextu (pro děti) emočně náročných situací.

Jednotliví přednášející – odborníci pro danou oblast – doporučí praktické tipy, konkrétní metody a techniky, které lze v praxi pro komunikaci s dětmi využít.

Online konference je určena pro učitele mateřských škol, vedoucí pedagogické pracovníky, asistenty pedagoga i rodiče.

 

Program odborné konference:

9.00-9.05 - Zahájení

9.05-10.05 - Emoce a slova

Pedagogové v MŠ pracují s kolektivem různě vyzrálých dětí. Musí řešit i různé emočně vypjaté situace – když dítě pláče, křičí, stydí se. Jak mají učitelé tyto situace vhodně slovně doprovázet? Jak s nimi dále pracovat? Čemu děti rozumí a čemu už ne? Je třeba vždy používat slova? Tento příspěvek přinese praktické návody, jak dětem pomoci se s takovými situacemi vypořádat, jak jim porozumět u sebe i u vrstevníků a jak odpovědět na otázku, co se to se mnou nebo s ostatními vlastně děje?

Mgr. et Bc. Ivana Procházková – speciální pedagožka, lektorka emoční inteligence dětí do tří let

10.05-11.05 - Někdy to musí jít i beze slov: Podpora komunikace neverbálních dětí v mateřské škole

V prostředí MŠ můžeme potkat děti, které nekomunikují verbálně, přesto se s nimi potřebujeme dorozumět. Přednášející představí prostřednictvím kazuistiky některé komunikační pomůcky a postupy využitelné v dětském kolektivu v prostředí mateřské školy, jehož součástí je neverbální dítě. Zmíní se o principech výběru slovní zásoby i postupech při přirozeném zapojování pomůcek a metod podpory komunikace do každodenních situací v mateřské škole. Uvedou v souvislost vývoj v oblasti komunikace a řeči vzhledem k dalším oblastem vývoje dítěte. 

Mgr. Jana Šarounová – speciální pedagožka – logopedka v SPC a Mgr. Alena Kunová – speciální pedagožka – poradkyně rané péče, obě se zaměřením na oblast augmentativní a alternativní komunikace (AAK)

11.05-11.20  - Přestávka

11.20-12.15 - Jak přistupovat k dětem s vývojovou dysfázií

Jaká je podstata obtíží a jaké jsou typy vývojové dysfázie? Zkušená logopedka představí metody, které je v každodenní praxi možné použít a přispět tak k rozvoji komunikace a řeči u dětí s vývojovou dysfázií v mateřské škole. Pozornost bude věnována i potřebě podpory celkového rozvoje dětí – oblastem jako je hrubá a jemná motorika, sluchové a zrakové vnímání – to vše s vývojem řeči a komunikace souvisí.

Mgr. Eva Kolesová, klinická logopedka

12.15-13.15 - Dítě s OMJ – jak s ním komunikovat, jak k němu přistupovat a začlenit jej do kolektivu

Skupina dětí, které při nástupu do mateřské školy nerozumí, nebo se domluví jen obtížně, je stále větší. Přednášející ve svém příspěvku přinese řadu tipů, jak s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v každodenním provozu MŠ komunikovat. Důležité bude také téma, jak podpořit jejich zapojení do kolektivu dětí a přispět k osvojení českého jazyka.

Mgr. Dana Cejpková – pedagožka, spoluzakladatelka integrační MŠ

Akce bude akreditována MŠMT.

Celá konference bude probíhat online. Po úhradě konferenčního poplatku Vám s předstihem bude zaslán link pro sledování jednotlivých přednášek. V případě potřeby dalších informací nás neváhejte kontaktovat na adrese seminare@pasparta.cz

 

Zdroj: http://www.pasparta.cz/e-shop/seminare-konference/jak-na-mluveni-a-komunikaci-u-deti-v-materske-skole

Další aktuality