Jak na inkluzi? Podpůrná opatření 1. stupně

Vydáno: 1 minuta čtení

Pozvánka do Edupointu na Peďák+ na workshop Jak na inkluzi? Podpůrná opatření 1. stupně

20. března 2018

Setkání proběhne od 17:00 do 19:00 na adrese Staroměstské náměstí 4, Praha 1 - http://www.skautskyinstitut.cz/staromak/

Účastníci se prostřednictvím práce s kazuistikou seznámí s možnostmi podpory žáků s potřebou podpůrných opatření 1. stupně. Seznámí se s postupem identifikace potřeb žáka, formulace cílů a návrhu konkrétních opatření v rámci plánu pedagogické podpory. Seznámí se též s aktuálním legislativním rámcem poskytování podpůrných opatření 1. stupně. Lektorka: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., místopředsedkyně ČOSIV

Akce na facebooku je zde: https://www.facebook.com/events/182582542355972/ 

 Zdroj: pozváznka do Edupointu