Jak lze umělou inteligenci využít ve vzdělávacím procesu ve školách

Vydáno: 3 minuty čtení

Digitální nástroje ve školách - podcast Zapojme všechny, kde Lucie Holinková hovoří s Karlem Klatovským, manažerem vzdělávacích programů pro Microsoft Česká republika a Slovensko

Nová éra personalizovaného vzdělávání

Celý podcast a více informací

Používání digitálních nástrojů ve vzdělávání, které podporují personalizaci a interaktivitu v učení, včetně aplikací založených na umělé inteligenci, přináší novou perspektivu ve vzdělávání. Tyto pokročilé nástroje umožňují přizpůsobit vzdělávací proces specifickým potřebám a rychlosti učení každého studujícího. Umožňuje to vyučujícím připravovat učební obsah a strategie, které nejlépe vyhovují individuálním schopnostem a preferencím jejich žáků a žákyň. „Učitelé v budoucnu nebudou nahrazeni umělými učiteli, ale nejspíše těmi učiteli, kteří AI využívají,“ vysvětluje Karel Klatovský. 

Podcast zahrnuje reakce na dotazy, které se objevily na základě výzkumné studie provedené Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci se vzdělávací divizí Microsoftu Česká republika v roce 2023. Hlavním zaměřením výzkumu bylo zjistit, jak české školství přistupuje k nástupu umělé inteligence, jaké postoje k tomu mají učitelé a jaký vliv by podle nich umělá inteligence mohla mít na úroveň vzdělání českých dětí. Studie také zkoumala, jaké nástroje umělé inteligence byly českými pedagogy již vyzkoušeny a zda je využívají během výuky. 

Nástroje

Vzdělávání

Další informace k tématu

Zdroj: https://zapojmevsechny.cz/clanek/819-podcast-53-digitalni-nastroje-ve-skolach-nova-era-personalizovaneho-vzdelavani