Jak je to letos se zápisovými lístky? Ruší se nebo ne?

Vydáno: 1 minuta čtení

V letošním školním roce dochází k souběhu dvou legislativních úprav.

Proto v případě podání přihlášek na obory s talentovou zkouškou (do 30. listopadu) musí také základní školy vydat svým žákům, kteří se na tyto obory hlásí, zápisové lístky. V případě přijetí nové legislativní úpravy budou zápisové lístky zrušeny a uchazeči, kteří je obdrželi pro talentové zkoušky dle staré úpravy, je neuplatní.

Připomínáme:

  • možnost podat „postaru“ na modrém formuláři až dvě přihlášky na obory s talentovou zkouškou,
  • samotná zkouška proběhne také „postaru“
  • uchazeči mohou podat další až 3 přihlášky do ostatních oborů
  • do prioritizace zahrnou i obory s talentovou zkouškou (do 15. března) x jinak platí priorita z modré přihlášky
  • do 15. února zveřejněno pořadí a výsledky z talentové zkoušky (kromě gymnázií se sportovní přípravou) – není to ale rozhodnutí o přijetí
  • rozhodnutí o přijetí v květnu spolu s vyhodnocením 1. kola přijímacího řízení ostatních škol

Zdroj: FB Střední článek MŠMT