Jak hodnotit ukrajinské žáky na vysvědčení?

Vydáno: 1 minuta čtení

Střední článek MŠMT shrnuje nejdůležitější zásady hodnocení

Shrňme tedy nejdůležitější zásady:
  • doporučujeme slovní hodnocení, které dokáže lépe vystihnout mimořádnost situace - na tiskopise vysvědčení je uvedeno v českém jazyce, ale vhodné samozřejmě je současně dát žákovi i text přeložený do ukrajinštiny. Využít můžete např. překladač Univerzity Karlovy https://lindat.cz/translation, případně si ještě strojově přeložený text "odladit" s ukrajinským rodilým mluvčím, např. rodičem;-)
  • na vysvědčení neuvádíte všechny běžné předměty dle ŠVP pro daný ročník, ale pouze ty předměty, které jste žákovi stanovili jako jeho "upravený vzdělávací obsah" dle Lex Ukrajina. Zjednodušeně, hodnotíte POUZE ty předměty, které má konkrétní ukrajinský žák ve svém rozvrhu
  • pokud žák chodil do školy jen sporadicky a nemáte podklady pro hodnocení v těch oblastech, které jste mu stanovili, uvedete na vysvědčení NEHODNOCEN a stanovíte náhradní termín, nejlépe na konci srpna
Podrobnosti ke stanovení upraveného vzdělávacího obsahu https://www.edu.cz/.../metodicke-komentare-k-zakonu.../...