Internet – dobrý sluha, ale zlý pán!

Vydáno: 4 minuty čtení

Dokážete čelit rostoucím hrozbám kybernetických útoků? Dokážete ochránit sami sebe a své děti? Pokračování celorepublikového projektu „Kraje pro bezpečný internet“ (KPBI) vás připraví na aktuální nebezpečí a ti šťastní mohou navíc vyhrát zajímavé ceny.

Zacházet intuitivně s mobily, počítačem a internetem dnes dokáží i malé děti. Jste si ale jisti, že se dokážou účinně bránit útokům kyberšikany nebo sextingu? A dokážete to vy sami? Nebezpečí na internetu může být v počátcích těžko rozpoznatelné, plíživé a zdánlivě neškodné. Problematika kybernetické šikany je ale téma, jehož význam roste ruku v ruce s rostoucím rozšířením internetu a jeho intenzivním využíváním. Krádeže osobních dat, přístupů k online profilům a účtům či kybervydírání se stávají realitou dnešního světa a jejich počet má rostoucí trend.

V rámci projektu KPBI vzniká každoročně sada e-learningových kurzů pro děti a studenty, rodiče, učitele, sociální pracovníci a policisty. Kurzy provádí aktuálními tématy online bezpečnosti a nabízí mnoho praktických rad, jak se chovat v online světě bezpečně. Témata kurzů otevírají témata kyberšikany, bezpečného užívání chytrých telefonů a tabletů, úskalí ochrany autorských práv v online světě, ochranu osobních údajů a mnoho dalších oblastí, které jsou pro bezpečné užívání internetu klíčové. Vedle e-learningu si mohou žáci základních a středních škol z deseti krajů zapojených do projektu zasoutěžit v online kvízu a vyhrát některou z hodnotných cen věnovaných společností Microsoft. Soutěž probíhá do 15. listopadu 2015.

Do projektu, který byl v roce 2013 doporučen k realizaci usnesením Rady Asociace krajů České republiky, je v současné době zapojeno deset krajů (Hlavní město Praha, Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina a Zlínský kraj).  Hlavním partnerem je společnost Microsoft, odborným partnerem pak Národní centrum bezpečnějšího internetu . Dále jej podporují CZ.NIC, PC HELP a Ministerstvo vnitra ČR.

Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje, projektu komentuje slovy: „Dnešní mládež je, jak se správně říká, internetovým domorodcem. Otázkou je, zda si vždy uvědomuje hrozby svého každodenního života v online světě, které se mohou obrátit proti ní. Je potěšující, že v loňském roce jsme tímto naším preventivně vzdělávacím projektem oslovili více než 25 000 uživatelů a přes 8 000 žáků správně vyplnilo soutěžní kvíz.“ .

Z posledního průzkumu Microsoft Computing Safety Index vyplývá, že pouhé 1 % uživatelů internetu se o bezpečnosti na internetu dozvídá ve škole a je tedy stále důležitější, aby rodiče znali a uměli dětem vysvětlit zásady bezpečného chování v digitálním světě – podobně, jako je učí pravidla silničního provozu. Zvláště pak, když nechávájí své děti bez dozoru u počítače už od osmi let, na internetu od 10 let,“ dodává Václav Koudele, člen koordinačního výboru projektu KPBI a manažer společnosti Microsoft.

„Kraj Vysočina se problematice online bezpečnosti věnuje dlouhodobě, a proto se do projektu zapojil velmi aktivně již od samého počátku. Pro děti a mládež z Kraje Vysočina máme navíc připravenou vlastní kreativní soutěž, kde mohou děti vyhrát některou z hodnotných cen a dozvědět se i mnoho zajímavých informací z oblasti online bezpečnosti,“ dodává MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

Více informací o projektu najdete na internetových stránkách http://www.kpbi.cz.


O společnosti Microsoft

Společnost Microsoft (nasdaq „MSFT“) byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál.

Tento dokument je určen pouze pro informační účely. Společnost Microsoft se zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé situace týkající se užití tohoto dokumentu pro jiné účely. Společnost Microsoft nebude nikdy odpovědná za jakékoliv mimořádné, přímé, nepřímé či vyplývající škody, ať již vzejdou z účinnosti smlouvy, zanedbání nebo jiné skutečnosti vzniklé následkem užití či interpretace tohoto dokumentu či v souvislosti s ním.

Microsoft je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corp. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Jména společností a produktů zde uvedených mohou být obchodní značky jejich příslušných vlastníků.

Kontakty pro styk s médii a veřejností

Lenka Čábelová, PR manažerka, Microsoft v České republice

Mobil: +420 602 220 194

E-mail: lenkaca@microsoft.com

Martina Bulánková, PR Consultant, Microsoft v České republice

Mobil: +420 739 491 322

E-mail: a-mapola@microsoft.com

Jana Vávrová, PR Consultant, Microsoft v České republice

Mobil: +420 739 491 324

E-mail: a-janvav@microsoft.com