Instruktor praktického vyučování

Vydáno: 3 minuty čtení

17. 4. 2019 volná místa v kurzu pro pedagogy, budoucí lektory kurzu Instruktor praktického vyučování

Máte problém se vzděláváním instruktorů praktického vyučování ve vašich spolupracujících firmách? Proškolte si je sami! Kurz pro pedagogy-lektory zdarma nabízí Národního ústavu pro vzdělávání.  Nejbližší jednodenní kurz pro lektory se koná 17. 4. od 9 hodin do 15 hodin v sídle NÚV, Weilova 1271/6, Praha 10.

Pro koho je kurz určen?

Kurz Instruktor praktického vyučování je určen k proškolení lektorů, kteří mohou samostatně působit v rámci své školy a regionu a připravovat instruktory ve firmách podle potřeby. 

Účastníci kurzu mohou být jak učitelé odborného výcviku nebo teoretického odborného předmětu, ale také zástupci zaměstnavatelů, např. personalisté nebo interní školitelé či ti, kteří mají ve firmě na starosti vzdělávání žáků.

Od NÚV dostávají účastníci osvědčení o absolvování kurzu, ale též zdarma elektronickou verzi kurzu k dalšímu využití a úpravám podle potřeb školy a firmy. Povinností těchto proškolených účastníků je každoročně informovat NÚV o využití kurzu a o počtu proškolených instruktorů.

Jak se mohu přihlásit?

Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 5. dubna na e- mail martina.kanakova@nuv.cz

Kdo je instruktor praktického vyučování?

Instruktor praktického vyučování je zaměstnanec firmy nebo instituce, která na základě smlouvy se školou (tzv. Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování) realizuje praktické vyučování – odborný výcvik nebo odbornou praxi žáků v reálném pracovním prostředí. Instruktor je důležitou osobou, která se podílí na přípravě žáků, je s nimi v přímé interakci. Proto je žádoucí, aby měl možnost získat pro výkon této činnosti takové znalosti, které mu pomohou zorientovat se v dokumentech školy a v dalších souvislostech a získat větší jistotu při práci se žáky.

Jaká je vazba na profesní kvalifikac?

V dubnu 2017 byla schválena profesní kvalifikace Instruktor u poskytovatele praktického vyučování, která vznikla na podnět zaměstnavatelů zapojených v projektu Pospolu. Nyní je možné stát se autorizovanou osobou pro tuto profesní kvalifikaci. 

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1356-Instruktor_u_poskytovatele_praktickeho_vyucovani/revize-1690

Zájemci o získání profesní kvalifikace pak mohou na výše zmíněný kurz navázat zkouškou profesní kvalifikace, kterou v současnosti nabízejí čtyři autorizované osoby. 

Související články 

Zdroj: Aktuální informace NÚV