Inspiromat pro akční plánování v Jihomoravském kraji

Vydáno: 1 minuta čtení

Webinář se uskuteční 19. listopadu od 10 do 11.30 hodin, je určený zejména pro vedení SŠ, VOŠ a realizační týmy zajišťující tvorbu, realizaci a implementaci krajských akčních plánů v Jihomoravském kraji.

Akční plánování ve vzdělávací oblasti se s ohledem na dlouhodobé cíle rozvoje zaměřuje na posílení prvků strategického řízení v klíčových tematických oblastech. K nim v Jihomoravském kraji patří na prvních místech odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, rozvoj kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání a podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.Na webináři garanti těchto oblastí v projektu P-KAP každou z těchto oblastí představí s ohledem na nové trendy, očekávaný vývoj a možnosti jejich rozvoje a podpory na úrovni škol, zřizovatelů, kraje a dalších aktérů, kteří se na vzdělávání podílejí.

Pozvánka s odkazem na registraci, program a představení vystupujících

Zdroj: NPI ČR