Inspirace pro SŠ a VOŠ

Vydáno: 1 minuta čtení

Praxí ověřené tipy, jak rozšířit spolupráci se zaměstnavateli, skloubit možnosti školy s časem odborníků zapojených do výuky, jak využívat IT napříč předměty, jak po krocích začleňovat cizí jazyk do výuky odborných předmětů maturitních i nematuritních oborů, jakými cestami podporovat podnikavost a iniciativu žáků, jak rozvíjet gramotnosti, jak zajistit, aby zahraniční mobilita měla patřičný vzdělávací efekt a nebyla jen nezávazným výletem, čím vybavit žáky pro jejich první samostatné kroky na pracovním trhu, jak předcházet předčasným odchodům ze vzdělávání, jak efektivně propagovat vlastní školu ve vzdělávací konkurenci – to jsou jen některé náměty rozrůstajícího se souboru inspiracípro střední a vyšší odborné školy, které shromažďuje a zveřejňuje projekt Podpora krajského akčního plánování (www.pkap.cz).

Příklady inspirativní praxe můžete filtrovat podle jednotlivých obsahových oblastí akčního plánování (Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli; Podpora polytechnického vzdělávání; Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě; Rozvoj kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání; Podpora inkluze; Rozvoj škol jako center celoživotního učení; Digitální kompetence; Čtenářská a matematická gramotnost; Rozvoj výuky cizích jazyků) i podle krajů (kde sídlí škola, ze které příslušný příklad pochází, najdete zde však i zajímavé krajské iniciativy).

Praktické popisy všech aktivit (ve standardní výuce, v projektu, v rámci mobility, extrakurikulární aktivity, vzdělávání pedagogů, programy dalšího vzdělávání aj.) jsou doplněné stručným přehledem možností, jak je ukotvit ve školním akčním plánu.

Připomeňme, že řadu aktivit mohou školy financovat i formou šablon II – žádosti o podporu je možno podávat do 29. 11. 2019 (14 h.).

www.pkap.cz

Zdroj: Informace NÚV