Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce oborů SOV

Vydáno: 2 minuty čtení

Webinář projektu P-KAP se koná 12. února a je určený zejména ředitelům a pedagogům středních škol nabízejících nematuritní vzdělávací obory.

Mezinárodní šetření PISA z roku 2018 i poznatky ČŠI ukazují, že mezi středoškoláky se zvyšují rozdíly v úrovni čtenářské gramotnosti v neprospěch žáků nematuritních oborů na SOŠ a SOU. Většina z nich si přináší problémy už ze základní školy, avšak skutečnost, že málo, neradi a s obtížemi čtou, hůře se orientují v různých typech textů a unikají jim v nich podstatné informace, významně ovlivňuje i jejich odbornou přípravu na budoucí profesi. Vždyť nedílnou součástí čtenářské gramotnosti je i schopnost číst plány, technické výkresy, schémata, montážní návody atd.

Webinář, který připravily garantky oblasti „Čtenářská a matematická gramotnost“ vám mimo jiné nabídne i náměty a osvědčené zkušenosti několika středních škol při výuce čtenářské gramotnosti ve tříletých učebních oborech.

Registrace 

Program online setkání

12/02/2021 13:00 – 14:30

  • 13:00 – 13:10 Čtenářská gramotnost žáků nematuritních oborů v kontextu výstupů PISA 2018 a tematického šetření ČŠI 2019/2020 Mgr. Veronika Fiedlerová

Sdílení zkušeností a námětů pro rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů učebních oborů

  • 13:10 – 13:30 Jak podpořit čtenářskou gramotnost na učňovských oborech? Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov Mgr. Beata Kynclová
  • 13:30 – 13:50 Motivace žáků tříletých oborů k práci s textem Gymnázium, Střední odborná a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Ing. Jana Flekalová
  • 13:50 – 14:20 Čtenářské dílny v českém jazyce u nematuritních oborů Metody RWCT ve výuce odborných předmětů Střední odborná škola Třineckých železáren Mgr. Monika Szwarcová Ing. Petr Várník
  • 14:20 – 14:30 Doporučení a podpora ČŠI k rozvoji čtenářské gramotnosti na středních odborných školách Ing. Dana Pražáková, Ph.D.

Závěrečná reflexe, ukončení

 

Zdroj: NPI ČR