Inkluze – poznatky ze společného vzdělávání po roce 1

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost Seminaria pořádala ve středu, 17. 5. 2017 celostátní konferenci Inkluze – poznatky ze společného vzdělávání po roce 1. Konference se konala pod záštitou Asociace ředitelů základních škol a vystoupila na ní mimo jiné Jana Zapletalová z Národního ústavu pro vzdělávání. 

Řízení školy onlineJak již z názvu konference vyplývá, akce byla určena zejména ředitelům škol, kteří se s problematikou společného vzdělávání potýkají ve své škole. Se shrnutím aktuálních změn v přístupu k inkluzi a k souvisejícím problémům vystoupila Petra Schwarzová, která účastníkům přiblížila problematiku jak z legislativního, tak i praktického hlediska. Zároveň upozornila, že podpůrná opatření se týkají i nadaných dětí a seznámila účastníky s možnostmi v podobě různých programů a projektů jako je Talnet či Erasmus+.

V druhé části svého příspěvku se zaměřila na různorodé možnosti financování prvků společného vzdělávání. Taktéž porovnala nový systém se starým a přiblížila výkaznictví v jednotlivých typech škol.

Příspěvkem k tvorbě plánu pedagogické podpory zahájila Jana Mrázková praktickou část, kde společně s účastníky prodiskutovala jednotlivé body PLPP. „Plán musí být bodový, konkrétní a hodně návodný – jedině pak splní svůj účel pro všechny aktéry, žáka, rodiče i pedagoga,“ uvedla Mrázková.

Jana Zapletalová z Národního ústavu pro vzdělávání ukázala účastníkům reálná čísla žáků, kterých se inkluze týká v poměru k žákům bez zdravotního a sociálního znevýhodnění. Dále se zabývala nejčastějšími chybami v práci s doporučeními školského poradenského zařízení a poskytla rady, jak se jim vyvarovat.

Konferenci završila Lucie Obrovská, která přiblížila některé právní situace, se kterými se učitelé či ředitelé mohou potýkat – otázka sebeobslužnosti žáka, podávání léků, adekvátní péče o žáka s hendikepem na škole v přírodě, na výletě apod.

Cílem konference bylo poskytnout účastníkům informace k dopadům nového školského zákona po prvním roce a představit jim možnosti řešení jejich každodenních problémů.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Brzáková, Marketingový manažer junior