Inkluze – poznatky ze společného vzdělávání po roce 1

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost Seminaria pořádá ve středu, 17. 5. 2017 v Praze celostátní konferenci na téma Inkluze – poznatky ze společného vzdělávání po roce 1. Konference se koná pod záštitou Asociace ředitelů základních škol. Příspěvky shrnou zkušenosti z prvního roku nového režimu a nastíní možnosti řešení problémů, se kterými se mnohé školy potýkají. Na konferenci mimo jiné vystoupí Jana Zapletalová, náměstkyně Národního ústavu pro vzdělávání, autorka projektů pro zavádění školních psychologů a speciálních pedagogů do českých škol, nebo Lucie Obrovská, právnička Kanceláře veřejného ochránce práv a expertka na inkluzivní vzdělávání. 

SeminariaSpolečné vzdělávání je stále hlavním tématem poslední doby. Vyhláška otevřela řadu rizik, která celý proces společného vzdělávání ohrožují. Největší starostí škol je nedostatek finančních prostředků, a to nejen na platy asistentů, ale i na vybavení škol či moderní výukové pomůcky a učebnice. Ministerstvo školství nyní řeší, jak se s touto situací vyrovnat.

S finanční situací škol dále souvisí problémy s kapacitami pedagogů a osobních asistentů. Učitelé se více věnují dětem se specifickými poruchami učení a na ty aktivnější mnohdy nezbývá čas ani síla. MŠMT a další spolupracující instituce by měly velmi pečlivě sledovat situaci ve školách, vyhodnocovat, kde dochází k problémům, a soustředit se na jejich okamžité řešení.

Hlavním cílem konference Inkluze – poznatky ze společného vzdělávání po roce 1 je poskytnout komplexní přehled o situaci a možnostech financování inkluzivního vzdělávání. Zároveň bude účastníkům objasněn postup při tvorbě plánu pedagogické podpory ve vztahu k co nejpraktičtějšímu využití.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz

Řízení školy onlineBc. Lucie Brzáková
marketingový manažer junior
T: 603 430 707
E: info@seminaria.cz