Infoservis 8. ledna 2024

Vydáno: 1 minuta čtení

Informace důležité ve školním roce 2023/2024, které souvisí s legislativními novinkami.

Videozáznam: https://youtu.be/Y-fpDO8mJEM?si=pFkRr-GU_ZD4eCBj

  • Novelizované právní předpisy v oblasti školství
  • Digitalizace přijímacího řízení
  • Informace k zajištění adaptačního období
  • Kurz pro uvádějící učitele
  • Připomenutí důležitých termínů    

 

Zdroj: https://www.edu.cz/infoservis-8-1-2024/