Informační bulletin České školní inspekce

Vydáno: 1 minuta čtení

Uvnitř vydání naleznete např.:

  • Několik poznámek k zadávání a hodnocení domácích úkolů
  • Česká školní inspekce realizuje hlavní sběry dat v šetřeních PISA a TALIS
  • Česká školní inspekce uspořádala další setkání k tématu formativního hodnocení
  • První krok na cestě k hodnocení klíčových kompetencí
  • Česká školní inspekce úspěšně realizovala vzdělávací programy zaměřené na inspiraci pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy
  • Česká školní inspekce zavede kritéria pro řízení kvality