Informace pro ukrajinské uchazeče o studium na SŠ

Vydáno: 2 minuty čtení

Letáky: Přijímání do 1. ročníků středních škol v roce 2023

Blíží se termín odevzdání přihlášek střednímu vzdělávání, proto pro vás (zaměstnance škol) a vaše žáky s dočasnou ochranou MŠMT připravilo stručnou informaci jak na to.

Podej přihlášku do 1. března 2023 (každý může podat dvě přihlášky a konat dvě zkoušky).

Přihlášku ti dají na základní škole nebo si ji stáhni. 

 • Maturitní obory – vždy Jednotná přijímací zkouška (JPZ) z českého jazyka (je-li prominuta, koná se místo ní rozhovor) a matematiky, může být školní přijímací zkouška (podrobnosti zveřejní škola, koná se v termínu od 12. dubna do 28. dubna 2023). 
 • Nematuritní obory – s výučním listem, bez výučního listu, škola praktická – přijímá se většinou na základě výsledků ze základní školy, může být školní přijímací zkouška (v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2023).
  Na některé obory je nutné potvrdit zdravotní způsobilost (přihlášku ti potvrdí lékař). 

Termíny jednotných zkoušek

 • Čtyřleté obory vzdělání:
  1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023,
  2. termín: pátek 14. dubna 2023
 • Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
  1. termín: pondělí 17. dubna 2023,
  2. termín: úterý 18. dubna 2023
 • Náhradní termín JPZ pro všechny obory:
  1. termín: středa 10. května 2023,
  2. termín: čtvrtek 11. května 2023

K Přihlášce doložte

 • Doklady o předchozím vzdělání – poslední dva ročníky základní školy, kdy
  uchazeč plnil povinnou školní docházku (vzdělání v ČR potvrdí základní škola
  na přihlášce, ověřené kopie vysvědčení + úřední překlad, pokud ředitel střední
  školy nesdělí, že jej nevyžaduje, nebo čestné prohlášení o výsledcích ze školy
  na Ukrajině).
 • Požádej o prominutí zkoušky z českého jazyka a o ukrajinskou verzi
  matematiky (přímo v tiskopise přihlášky, v kolonce Schopnosti, vědomosti,
  zájmy, talent uchazeče a další nebo přiložte samostatný dokument. (Žádám o
  prominutí zkoušky z českého jazyka a o konání písemného testu ze
  vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.).
 • Pokud škola umožňuje konání školní přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce,
  také o ni požádej.
 • Doklad o dočasné ochraně (prostá kopie)

Více informací ZDE.

Zdroj: https://www.edu.cz/letaky-prijimani-do-1-rocniku-strednich-skol/