Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části pro rok 2016

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s čl. II bodem 2 vyhlášky č. 214/2015 Sb. zveřejňuje informaci o zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky, které ředitel školy může určit pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období roku 2016.