Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky konané v roce 2024

Vydáno: 2 minuty čtení

MŠMT vydává seznam jazykových zkoušek, kterými lze v roce 2024 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 7 školského zákona.

Seznam standardizovaných zkoušek 2024

U cambridgeských zkoušek byla na základě častých dotazů doplněna na konci vysvětlivka*. Pouze cambridgeské zkoušky totiž umožňují to, aby v případě, kdy uchazeč dosáhne hraničních bodů, obdržel certifikát vyšší či nižší úrovně, než na jakou se přihlásil. V případě, že se např. přihlásil na zkoušku Cambridge English: Key, která je v úrovni A2, dosáhl ale nejlepší známky A s celkovým skóre 140 - 159 bodů, obdrží certifikát s úrovní B1.  Pokud se např. přihlásí na zkoušku Cambridge B2 First for Schools, a dosáhne známky A s celkovým skóre 180 - 199 bodů, obdrží certifikát s úrovní C1. Pokud však obdrží známku C s celkovým skóre 140 - 159 bodů, dostane certifikát B1.

Byly doplněny zkoušky Ministerstva vnitra pro německý a ruský jazyk. Zkoušky ze španělského jazyka jsou beze změny. U italských zkoušek byla odstraněna neexistující zkouška C1 pro mládež. Francouzské zkoušky byly doplněny o čtyři zkoušky TEF. U zkoušek z obchodní ruštiny byl upraven název. Změny jsou barevně označeny.

 

Zdroj: MŠMT