Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školy k používání vázaného a nevázaného písma ve výuce

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává informace pro školy k používání vázaného a nevázaného písma ve výuce. Informace je směrována do škol, k žákům a k zákonným zástupcům a byla konzultována na veřejném semináři s pedagogy z praxe.

Informace pro školy k používání vázaného a nevázaného písma ve výuce je k dispozici zde: Informace_pismo_web.pdf