Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

Vydáno: 1 minuta čtení

Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky. 

Řízení školy onlineInformace uváděné v této zprávě se vztahují k 1465 konkurzním řízením realizovaným v období od 1. března 2018 do 31. července 2018, resp. k 1325 konkurzním řízením, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tomto období účastnila.

Celou zprávu si můžete přečíst v souboru PDF nebo v režimu flipviewer.

 Řízení školy online

 

Zdroj: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Informace-Konkurzy-na-reditele-skol-a-skolskych-za