Informace ke zvýšení platů školských pracovníků

Vydáno: 1 minuta čtení

MŠMT vyhlásilo rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství, a to ve výši 2,2 mld. Kč. Hlavním cílem RP je zvýšit úroveň odměňování od 1. 9. 2016, a to pedagogickým pracovníkům v průměru o 8 %, nepedagogickým pak v průměru o 5 %.

Nejpozději 7. září 2016 budou na jednotlivé kraje doručena rozhodnutí na poskytnutí dotace tohoto RP.

Nejpozději 8. září 2016 budou na zvláštní účty krajů připsány finanční prostředky 1. splátky, a to ve výši přesahující 1,6 mld. Kč. 

Školy a školská zařízení budou mít na svých účtech finanční prostředky do výplatního termínu za měsíc září.