Informace ke školnímu sběru papíru, plastů a kovů

Vydáno: 1 minuta čtení

Změna legislativy – od 1. 1. 2022 vzniká školám nová povinnost v souvislosti s nakládáním s odpady

Dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., § 20 jsou řešeny školní sběry a je zde stanovena nová povinnost pro školy.

Školy mohou od žáků nebo studentů přebírat odpady z papíru, plastů a kovů z běžné produkce domácností.  Tuto činnost vykonává většina škol již řadu let jako tzv. školní sběry. Nově má však škola od 1. 1. 2022, která přebírá výše zmíněné odpady, povinnost předat své obci, na jejímž území se nachází, údaje o hmotnosti převzatých druhů odpadů a zároveň o zařízeních určených pro nakládání s odpady, kterým převzaté odpady předala, za předchozí kalendářní rok.

Ke splnění této povinnosti použijí školy Formulář předání údajů o odpadech v rámci školního sběru, který najdou ve vyhlášce č. 273/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. Formulář je v příloze č. 3, této vyhlášky, kde školy najdou vysvětlivky, které jim pomohou k vyplnění formuláře.

 

Zdroj: Redakce Řízení školy