Informace k vyplňování vysvědčení na základních uměleckých školách od školního roku 2019/2020

Vydáno: 1 minuta čtení
MŠMT vydává aktualizovaný souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních uměleckých školách s platností od školního roku 2019/2020. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na otázky škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu. Zveřejněná verze reflektuje právní stav k prosinci 2019.

 

Text infromace je ke stažení zde: vysvědčení ZUŠ 2020.pdf

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-vyplnovani-vysvedceni-na-zakladnich-umeleckych-skolach?source=rss&fbclid=IwAR29HWwqUwyr2mjFDQdEES2-YFiUOGB2YrU8L8xNQ6wxgQN0l36BNT6PX2s