Informace k vykázání využití dalších finančních prostředků

Vydáno: 1 minuta čtení

Dotazník pro vykázání způsobu využití „dalších finančních prostředků“, které byly veřejným základním školám a nižším stupňům víceletých gymnázií poskytnuty na ICTbude dotčeným školám zpřístupněn v systému sběru dat nejpozději 8. 2. 2021.

  • viz Věstník Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, sešit č. 6 a 7 z roku 2020 "Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020" a "Stanovení dalších finančních prostředků pro nižší stupně víceletých gymnázií zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020"
  • dotazník naleznete pod tlačítkem Dotazník ICT v sekci Ředitelství
  • Nejzazším termínem pro předání dat školami bude 28. 2. 2021. K dotazníku nebude vyžadováno přiložení účetních dokladů nebo faktur.

Více informací k poskytnutým finančním prostředkům základním školám naleznete zde.

Více informací k poskytnutým finančním prostředkům nižším stupňům víceletých gymnázií naleznete zde.

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/informace-k-vykazani-vyuziti-dalsich-financnich-prostredku?lang=1&ref=m&source=email

Další aktuality