Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

Vydáno: 5 minut čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 bylo vydáno:

  • Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021 (ZDE), kterým se pro všechny žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví frekvence preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně. Zároveň je stanovena povinnost testování také žáků a studentů, kteří se nově účastní teoretické výuky nebo teoretické přípravy. Testování v těchto případech probíhá také jedenkrát týdně. Pro RT-PCR testování platí frekvence 1krát za 14 dní.
  • Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
   • Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách
    • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací, • nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě,
    • homogenita tříd a skupin není povinná,
    • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště1; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
    • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
    • nově se závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky mohou konat za účasti až 50 osob v místnosti,
    • přijímací zkoušky se mohou konat za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,
    • zkoušky na vyšších odborných školách se mohou konat za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,
    • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.
  • Na základních školách
   • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
   • homogenita tříd a skupin není povinná,
   • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště1; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
   • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
   • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.
  • Mateřské školy jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí. 
   • nově je zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách. 
  •  K režimu školních jídelen MŠMT informuje:
   • provoz školních jídelen upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb a platí následující,
   • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
   • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,
   • odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná,
   • ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.
  • V základních uměleckých školách
  • Ve střediscích volného času 
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 5. 2021 k organizování škol v přírodě o školy v přírodě je možno konat od 31. května 2021, o všechny podmínky jsou uvedeny v mimořádném opatření (ZDE).

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 5. 2021 ZDE, které novelizuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek nově stanovuje tyto výjimky z povinného zakrytí úst a nosu pro:
o sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, o osoby po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, které jsou osobě poskytovány v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby, jako je holičství, kadeřnictví, solárium, kosmetické, masérské a obdobné regenerační nebo rekondiční služby nebo jiné obdobné služby, při nichž je porušována integrita kůže.

Zdroj: MŠMT