INEV akademie přináší online kurz digitální komunikace a kybernetické bezpečnosti pro pedagogy

Vydáno: 3 minuty čtení

Asymetrie znalostí a zkušeností s živlem „nových technologií“ mezi generacemi je enormní. Zatímco současné generace se do virtuálního prostředí narodily, pro ty předchozí jde o velmi obtížně uchopitelnou množinu problémů, ve kterých se bez dlouhodobé odborné přípravy začne většina dospělých snadno ztrácet. Přitom role vzdělávání a výchovy jako předpokladu pro úspěšnou adaptaci dětí na exponenciální vývoj technologií a jejich integrace do života je zcela klíčová.

Rozvoj digitálního vzdělávání žáků a pedagogů za účelem zvýšení úrovně jejich kompetencí v oblastech digitální gramotnosti i užívání digitálních technologií je zároveň jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Učitel by měl být schopen seznámit žáky se silnými a slabými stránkami informačních technologií a poukázat na rizika s nimi spojená.

Institut ekonomického vzdělávání proto v rámci INEV akademie přináší pro pedagogy kurz digitální komunikace a kybernetické bezpečnosti zaštítěný odborníky, kteří se po mnoho let snaží hledat způsoby, jak překlenout informační a znalostní bariéru, zprostředkovat zjednodušenou formou náhled do komplikované látky technologií a jejich rizik a společně nalézt způsoby, jak tyto problémy zakomponovat do výchovy a vzdělávání.

Kurz srozumitelnou cestou zahrne odpovědi na to, jak a na jakých principech fungují technologie samotného internetu, umělé inteligence, různých forem komunikace, virtuální reality apod. Na základě toho teprve budeme přinášet vhled do možných rizik a hrozeb a následně seznamovat pedagogy se způsoby, jak jim čelit a jak vysvětlovat jejich význam žákům a studentům. Důležitost kybernetické bezpečnosti se potvrdila také v souvislosti s rozvojem online výuky na školách.

Hlavní lektor:

Hlavním lektorem kurzu je Martin Leskovjan, absolvent Právnické fakulty a Fakulty humanitních studií UK, který se v roce 2012 zúčastnil prvního projektu etického hackingu „Morální reforma“. Zkušenost s praktickým použitím technologie Bitcoinu a praktik prolamování bezpečnosti za společensky prospěšným účelem ho natolik uchvátila, že se začal tématu věnovat naplno jak profesně u poskytovatele služeb etického hackingu Citadelo, tak i ve volném čase založením neziskové organizace Paralelní polis, kde byl od počátku v roce 2014 až do roku 2020 předsedou. Své profesionální působení postupně rozšiřuje na témata ochrany soukromí na internetu a internetové bezpečnosti, řízení informační bezpečnosti v organizacích, decentralizované technologie a kryptotechnologie a mnohá další.

Důležité informace:

Kurz bude rozdělený celkem do 6 částí, přičemž každá se uskuteční v samostatný den od 17 hodin, a to vždy online. Celkem na vás čeká 16 hodin nabitých užitečnými informacemi, které využijete ve své pedagogické praxi. Kurz se bude konat v tyto dny:

  • 21. ledna
  • 25. ledna
  • 28. ledna
  • 1. února
  • 4. února  
  • 8. února

Cena kurzu je 4 200 Kč a celou částku lze proplatit z Šablon MŠMT. Po absolvování kurzu obdrží účastníci certifikát. Kurz je otevřen všem pedagogům bez ohledu na jejich vyučovaný předmět.

Registrovat na kurz se můžete zde: https://forms.gle/LtCDy69uk1tdi88s5.

Zdroj: INEV akademie